Колдонуучулук макулдашуу

Ушул Колдонуучулук макулдашуу (мындан ары-Макулдашуу) менчик ээсинин ортосундагы oasis-trading.kg (мындан ары «ОАЗИС ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ» же Администрация) бир жагынан, экинчи жагынан сайттын колдонуучусу.
ОАЗИС ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ сайты массалык маалымат каражаты эмес.

Сайтты колдонуу менен сиз бул келишимдин шарттарына макул болосуз.
Эгер сиз бул келишимдин шарттарына макул болбосоңуз, ОАЗИС ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ сайтын колдонбоңуз!

Тараптардын укуктары жана милдеттери
Колдонуучу төмөнкүлөргө укуктуу:
 • сайттан маалымат издөө
 • веб-сайттан маалымат алыңыз
 • жеке коммерциялык эмес максаттарда сайттын маалыматын колдонуу

Администрация төмөнкүлөргө укуктуу:
 • эрежелерди түзүү, өзгөртүү, жокко чыгаруу каалоосу жана зарылдыгы боюнча
 • сайттагы бардык маалыматтарга жетүүнү чектөө
 • маалыматты түзүү, өзгөртүү, жок кылуу

Колдонуучу милдеттенет:
 • сайттын иштешин бузбаңыз
 • маалыматты автоматташтырылган топтоо жана/же сайт жана анын кызматтары менен өз ара аракеттенүү үчүн скрипттерди (программаларды) колдонбоо

Администрация милдеттенет:
 • администрациядан көз карандысыз себептерден улам мүмкүн болбогон учурларды кошпогондо, сайттын иштешин камсыз кылуу.

Тараптардын жоопкерчилиги
 • администрация үчүнчү жактар көрсөткөн кызматтар үчүн эч кандай жоопкерчилик тартпайт
 • форс-мажордук кырдаал келип чыккан учурда (согуш аракеттери, өзгөчө абал, табигый кырсык Ж. Б.) Администрация колдонуучу жайгаштырган маалыматтын сакталышына, ошондой эле маалымат ресурсунун үзгүлтүксүз иштешине кепилдик бербейт

Макулдашуунун аракеттенүү шарттары
 • Бул макулдашуу бул сайтты каалаган колдонууда күчүнө кирет.
 • Келишим анын жаңы версиясы пайда болгондо күчүн жоготот.
 • Администрация бул Макулдашууну өз каалоосу боюнча бир тараптуу өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
 • Администрация колдонуучуларга Келишимдеги өзгөрүүлөр тууралуу эскертпейт.
ЖАҢЫЛЫКТАРГА ЖАЗЫЛЫҢЫЗ
Мен, баскычты басуу менен колдонуучу келишими жана купуялуулук саясаты менен таанышып, алардын шарттарын кабыл алдым жана жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугумду бердим.
© Бардык укуктар корголгон.
2023 Оазис трейдин компани ЖЧК